Analizy ryzyk pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych - Centrum Nowa Górna Łódź
Galeria Handlowa
Poniedziałek - Sobota:
09:00 - 21:00
Niedziela handlowa:
10:00 - 19:00
Hipermarket Carrefour
Poniedziałek - Sobota:
06:00 - 22:00
Niedziela handlowa:
09:00 - 21:00

Centrum Nowa Górna

ul. Kolumny 6/36

93-610 Łódź

Autobusy:
71A
Przystanek:
Kolumny – Rzgowska
Autobusy:
62, 70, 93
Przystanek:
Paradna - Rzgowska
Autobusy:
56, 93, H
Przystanek:
Rzgowska - Paradna
Autobusy:
75A 75B
Przystanek:
Św. Wojciecha - Mieszczańska
Powrót

Analizy ryzyk pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych

czerwiec 2022

Dla Centrum Handlowego Nowa Górna w Łodzi należącego do Newbridge Romsey Sp. z o. o. Łódź Sp. k. przeprowadziliśmy analizy ryzyk pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych wywołanych zmianą klimatu zgodnie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Rozpoznanie ryzyk i szans jakie powstają w kontekście zmian klimatu pozwala na lepsze przygotowanie budynku i jego otoczenia do zmian na rynku. Nowe wymagania technologiczne, prawne i społeczne mogą powodować większe nakłady inwestycyjne. Mogą również przyczyniać się do zmian pozytywnych takich jak ograniczenie zużycia energii i wody, redukcja produkowanych odpadów lub pozytywniejsze postrzeganie danego budynku. Dla Centrum wyznaczono również odpowiednie współczynniki, które będą monitorowane. W zakresie ryzyk transformacji, ocenie podlegać będzie: ograniczenie zużycia energii, wody, odpadów oraz wykorzystanie terenów zielonych.

W zakresie ryzyk społecznych, obiekt został oceniony pod kątem narażenia na szereg zagrożeń społecznych. Dla każdego rozpoznanego ryzyka dobrano przykłady realnych działań przekładających się na pozytywny wkład w społeczność lokalną. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem danych stanowiących potwierdzenie występowania poszczególnych zagrożeń społecznych w otoczeniu obiektu oraz ich nasilenia. Składają się na niego różnorodne badania zrealizowane przez instytucje publiczne i prywatne na poziomie adekwatnym do skali każdego z problemów: najbliższego otoczenia, dzielnicowym, miejskim i ogólnopolskim.