Kontakt - Centrum Nowa Górna Łódź
Galeria Handlowa
Poniedziałek - Sobota:
09:00 - 21:00
Niedziela handlowa:
10:00 - 19:00
Hipermarket Carrefour
Poniedziałek - Sobota:
06:00 - 22:00
Niedziela handlowa:
09:00 - 21:00

Centrum Nowa Górna

ul. Kolumny 6/36

93-610 Łódź

Autobusy:
71A
Przystanek:
Kolumny – Rzgowska
Autobusy:
62, 70, 93
Przystanek:
Paradna - Rzgowska
Autobusy:
56, 93, H
Przystanek:
Rzgowska - Paradna
Autobusy:
75A 75B
Przystanek:
Św. Wojciecha - Mieszczańska

Kontakt

Dyrekcja Centrum

Apsys Polska S.A.
tel/fax: 42 646 06 90
nowagorna@apsysgroup.pl

Wynajem stoisk

Apsys Polska S.A.
tel/fax: 42 646 06 90
nowagorna@apsysgroup.pl

Wynajem lokali

Karolina Nitowska
Greenman Poland Sp. z o. o.
tel: 882 014 547
karolina.nitowska@greenman.pl

Kontakt dla dziennikarzy

Tomasz Pietrzak
Guarana Public Relations
tel: 509 106 256
tomasz.pietrzak@guaranapr.pl


Uprzejmie informujemy, że wysyłając wiadomość e-mail lub kontaktując się w inny sposób wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych nam w treści wiadomości, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie czy złożoną prośbę dotycząca centrum Nowa Górna.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest NewbridgeRomsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łódź sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-110), przy ul. Marszałkowska 107 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji/wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie: Krzysztof Dadura, e-mail: krzysztof.dadura@weblaw.pl